DOFINANSOWANIE

Czyste Powietrze to państwowy program mający na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dofinansowanie, w formie dopłaty lub pożyczki, można uzyskać zarówno dla budynków istniejących jak i nowo budowanych.

Program obejmuje:

  • wymianę starych kotłów węglowych na nowe, efektywne źródła ciepła
  • termomodernizację budynków
  • wymianę okien i drzwi
  •  instalację odnawialnych źródeł energii
  • montaż rekuperatorów
 Spełniając odpowiednie warunki można uzyskać środki na pokrycie aż 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
 
Drugim źródłem dofinansowania są preferencyjne, niskooprocentowane kredyty z programów regionalnych. Ich zakres  i specyfikacja różnią się dla poszczególnych gmin, a informacje na ich temat uzyskać można w regionalnych urzędach gmin.
 
Korzystając z naszych usług na instalowanie nowych, ekologicznych źródeł ciepła jak i instalacji OZE służymy Państwu pomocą w uzyskaniu dofinansowania i kredytów z obu programów.

Drone Expert

The best part of working with us is we are industrial experts and we expertise on aerial footage and drone shots. You will never stop getting amazed by the effort and the outcome.

Ultra High Definition

Everybody wants their body as clear as they could be. Here at Dronista We take care of quality seriously. We provide you with 4k video quality. Crystal clear, super smooth.

Budget Friendly

We care about your budget. No matter if you want industrial advertise or birthday party. We got you covered. We have packages that fits everyone’s need. Ready to go.

Speeded Work

Time is the money and we start the project on time and complete it before the deadline. You can get your project done lightning fast without any complain.

Przewiń do góry